Profiel

De doelstelling van onze vereniging: Is om activiteiten te organiseren op het gebied van amateurtoneel. Wij zijn dus een amateur-toneelvereniging. Dat betekent echter wel dat we onze zaken zo goed mogelijk proberen te organiseren (dat kan vandaag de dag niet anders meer), maar dat daarnaast factoren als gezelligheid en gemoedelijkheid hoog in ons vaandel staan.

Onze activiteiten:
De belangrijkste bezigheid binnen onze club is de jaarlijkse avondvullende toneel-productie (tegenwoordig twee avonden in Cultureel Centrum de Enck). En dan met name het repeteren daarvoor tijdens de wintermaanden. Daarnaast zijn er de ‘nevenactiviteiten’: Monumentendag, Koningsdag, Spoordonk Kermis, en wat er zo meer op ons pad komt.

Ons doel:
Is om een goed geschreven toneelstuk te brengen, waar de toeschouwers na afloop met een tevreden gevoel op terug kijken. We hebben een gegeven: ons publiek verlangt een plezierige toneelavond uit, waarop gelachen kan worden. Waaraan moet een stuk voldoen? Wel, de volgende criteria zijn belangrijk: humor, actie, komische verwikkelingen, een verhaal wat boeiend blijft. Blijspelen, kluchten, maar zeker ook komische thrillers bevatten deze elementen. Voor ons is het ieder jaar een uitdagende opgave om een passend verhaal te zoeken. Dat betekent een verhaal dat het niveau van voorgaande stukken minstens evenaart, maar liever nog, te boven gaat. De voorgaande criteria gelden uiteraard ook voor andere door ons gebrachte voorstellingen.

Wat verlangt de vereniging van haar leden:
Uiteraard moet je plezier hebben in het spelen van toneel, maar bij een toneelproductie komt meer kijken. Denk bijvoorbeeld aan decorontwerp en publiciteit, dat zijn bij ons zaken die in eigen beheer aangepakt worden. Toneelspelen doe je niet alleen, blijf verantwoordelijk ten opzichte van je medespelers, en kom je afspraken na. Maar we zijn en blijven ook een gezelligheidsclub, dus op een oefenavond moet er ook gelachen kunnen worden!

‘Uit de Bocht’ telt momenteel zo’n 20 leden:
De omvang van onze club mag wel overzichtelijk blijven, maar niettemin zijn er bij ons wel mogelijkheden voor mensen die willen toneelspelen. Niet alleen voor dames, maar vooral wat betreft heren. Dat wil zeggen: wij zoeken eigenlijk nog enkele kerels die daadwerkelijk willen toneelspelen!