Historie

TONEELVERENIGING UIT DE BOCHT
OIRSCHOT, sinds 1973 – Heden

Waar komt onze naam ‘Uit de Bocht’ vandaan? Wel, onze toneelloopbaan begint als één van de activiteiten van de Oirschotse buurtvereniging De Bocht. En, in de beginjaren is Café de Bocht de thuisbasis. ‘Uit de Bocht’ is dus een logische naam voor onze toneelclub.


De zaal van Café de Bocht in Oirschot. Waar het in 1973 allemaal begonnen is……

In 1973, 40 jaar geleden, wordt als aanvulling op een buurtfeest een cabaretstukje opgevoerd, ‘In de Schoolbanken’ getiteld. Dit is zo’n succes dat al snel enkele buurtbewoners de smaak van het toneelspelen te pakken krijgen. Bij een uitgever worden boeken besteld, en iemand met regie-ervaring treedt aan. De pioniers van toen – enkele van hen zijn er vandaag nog steeds bij- leggen zich toe op avondvullende stukken. Enkele jaren later worden de bakens verzet. Drie jaar op een rij worden er dan cabaretvoorstellingen gepresenteerd, deels door de eigen spelers geschreven. Drukbezochte avonden; de toeschouwers zitten dan tot op de toog van de cafézaal! Begin jaren tachtig komen er dan weer blijspelen en kluchten voorbij.

Het is in die tijd amateurtoneel in de zuiverste betekenis van het woord. Een klein podium, van kisten en planken. Het doek, gemaakt van oude gordijnen. Het decor, aangekleed met huisraad van thuis. De spelers zitten bijna op schoot bij de eerste rij toeschouwers. Maar de zaal stroomt iedere keer vol met enthousiaste toeschouwers! Als u in FOTOBOEK de beelden bekijkt van die eerste toneelavonden, dan proeft u nog de sfeer van destijds.

In 1986 wordt er voor het eerst verhuisd naar Café Sint Joris, waar het publiek een revue krijgt voorgeschoteld. Een jaar later wordt er wederom verkast, nu naar Gemeenschapshuis de Enck. Slechts zes spelers brengen dan de boerenklucht ‘Engeltje’ op de planken. Verhuizen naar de Enck blijkt een gouden greep, de spelersgroep groeit en het aantal bezoekers navenant. Onze 25-ste verjaardag vieren we ‘n paar jaar later met ‘Een onbeschreven blad’.


Een kijkje in de Meesterzaal van ”de oude” Enck. 

Eind jaren negentig wordt steeds duidelijker dat het gebouw van De Enck zijn beste tijd heeft gehad. De nieuwbouw van Cultureel Centrum de Enck wordt gestart. Mede met het oog daarop wordt in 2001 de toneelvereniging losgemaakt van Buurtvereniging de Bocht. Vandaag de dag zijn wij een zelfstandige vereniging. Ons publiek komt nu niet alleen uit Oirschot, maar ook uit alle andere kernen van onze gemeente. En ook steeds meer mogen we mensen uit omliggende plaatsen begroeten.

Maar voordat het nieuwe Rabotheater een feit is spelen we nog enkele malen in de oude Meesterzaal. In 2003 vieren wij ons 30-jarig jubileum daar ‘Met de zegen van de Heer’. Het jaar daarop maakt het oorlogsgeweld in ‘Oorlog, soep en liefde´ de ‘oude’ Enck rijp voor de slopershamer.

In april 2004 opent Cultureel Centrum de Enck haar deuren. De mensen uit Oirschot en wijde omgeving weten al snel hun weg te vinden naar dit splinternieuwe theater. Met het blijspel ‘Vrouwenpower, de dwaallichten’ wagen wij een spannende sprong in het diepe. Nog nooit hadden wij in een zo professioneel uitgeruste theaterzaal gespeeld, maar het wordt een groot succes!


Zo kijken de spelers tegenwoordig de zaal in. Dit is het Rabotheater in Cultureel Centrum de Enck.

In 2006 zijn we present met de komische thriller ´Éen hoed met brede randen´. Met deze productie weten we ons bezoekersaantal ruimschoots over de 1000 heen te tillen. Die lijn houden we vast met ´Het Smirnoffvaccin´ en ‘Komkommertijd. ‘De Staat betaalt’ en ‘De Maffia-Express’ zijn de volgende producties.

‘Het Proces van Proske Vod’, een komische klucht die in februari 2011 wordt opgevoerd, in 2012 gevolgd door ‘De Slappe der Wet’.

In 2013 ons 40-jarig jubileum! Gevierd met een oude bekende bij onze club, Karel Eens. Zijn klucht ‘Dolle Pret in ‘t Cabaret’ zorgt voor het nodige verjaardags-spektakel. Het verhaal speelt zich af in Le Papillon, een café-cabaret in Parijs.

Ook in 2014 brengen we nogmaals ‘n Karel Eens op de planken: de klucht Pizza Miseria. In plaats van een  verhaal uit te zoeken bij onze zuiderburen, richtten we voor ’15 onze blik noordwaarts: het blijspel ‘Alle Hens aan Dekmantel; is geschreven door Frouwke Doornbos uit het Groningse Kantens.

‘Kidnap’, op 10 en februari 2017 gespeeld, is achter de rug. We zijn terug van drie naar twee opvoeringen, een feit dat we betreuren. Maar, en dat is een landelijke trend, ook wij moeten constateren dat de bezoekersaantallen in schouwburgen e.d. teruglopen. Voor ons wordt het kostbaar om voor drie voorstellingen een theater, techniek enzovoort te huren, terwijl het aantal bezoekers ook in twee voorstellingen past. Overigens hopen wij op betere tijden, zodat we terugkomen naar drie opvoeravonden.

2019

Helaas waren de kosten die gemoeid zijn met de opvoeringen in De Enck hoger dan de opbrengst van de kaartverkoop. Zaalhuur, milieuheffing, twee verplicht gestelde technici komt al snel op ca. €1000 per avond. Het verder verhogen van de prijs van de entree zien wij niet als goed antwoord omdat wij voor een zo breed mogelijk publiek betaalbaar willen blijven. Omdat wij graag toch jaarlijks voor ons publiek een ontspannende voorstelling brengen hebben wij gezocht naar een voor ons betaalbare theater locatie. Deze hebben wij al snel gevonden bij Restaurant en zalen De Burgemeester, aan de Markt in Oirschot. Een knusse zaal met een verhoogd toneel. We plaatsen slechts 90 stoelen zodat ook de achterste rij het toneelstuk nog goed kan volgen. Omdat er minder kaartjes per avond zijn hebben we vier opvoeringen. Dank zij de lagere kosten hebben wij voor 2019 de entree bovendien kunnen terugbrengen naar € 10 .

En als klap op de vuurpijl, dit jaar inclusief een consumptie na afloop van de opvoering als blijk van waardering dat u ons bent gevolgt naar de nieuwe locatie.

Het was een succes met zelf meer toeschouwers dan voorgaand jaar.

2020 Opnieuw een stuk van de hand van auteur Henk Roede, ‘ Verkeerde hulp op de eerste hulp’.

Tot zover de historie (en een klein stukje toekomst) van onze toneelvereniging. Wilt U weten wat toneelvereniging ‘Uit de Bocht’ voor U in de nabije toekomst in petto heeft, klik dan op AGENDA